[Relacja do przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji] - Art. 64. - Prawo farmaceutyczne. - Dz.U.2021.1977 t.j. - OpenLEX

Art. 64. - [Relacja do przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji] - Prawo farmaceutyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1977 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2022 r.
Art.  64.  [Relacja do przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji]

Przepisy art. 62 i 63 nie naruszają ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.