[Termin zgłaszania ciężkich niepożądanych działań przez osoby wykonujące zawód medyczny] - Art. 36f. - Prawo farmaceutyczne. - Dz.U.2021.1977 t.j. - OpenLEX

Art. 36f. - [Termin zgłaszania ciężkich niepożądanych działań przez osoby wykonujące zawód medyczny] - Prawo farmaceutyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1977 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2022 r.
Art.  36f.  [Termin zgłaszania ciężkich niepożądanych działań przez osoby wykonujące zawód medyczny]

Osoby wykonujące zawód medyczny zgłaszają ciężkie niepożądane działania produktów leczniczych w terminie 15 dni od dnia powzięcia informacji o ich wystąpieniu.