[Uwierzytelnienie wykorzystywane przy założeniu konta w portalu e-Budownictwo oraz przy dostępie do konta] - Art. 79g. - Prawo... - Dz.U.2021.2351 t.j. - OpenLEX

Art. 79g. - [Uwierzytelnienie wykorzystywane przy założeniu konta w portalu e-Budownictwo oraz przy dostępie do konta] - Prawo budowlane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2351 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  79g.  [Uwierzytelnienie wykorzystywane przy założeniu konta w portalu e-Budownictwo oraz przy dostępie do konta]

Uwierzytelnienie, o którym mowa w art. 79c pkt 2 i art. 79f pkt 2, wymaga użycia środka identyfikacji elektronicznej, wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797).