Art. 53(1). - Prawo bankowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1992.72.359 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 1998 r.
Art.  531-534. 7

(uchylone).

7 Art. 531-534:

- dodane przez art. 48 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U.96.149.703) z dniem 1 stycznia 1998 r. - zmiany nie zostały naniesione na tekst ze względu na ich bezprzedmiotowość;

- uchylone przez art. 193 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.97.140.939) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1998 r.