[Czynności z zakresu prawa pracy wobec marszałka, wicemarszałka i członków zarządu województwa] - Art. 10. - Pracownicy... - Dz.U.2022.530 t.j. - OpenLEX

Art. 10. - [Czynności z zakresu prawa pracy wobec marszałka, wicemarszałka i członków zarządu województwa] - Pracownicy samorządowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.530 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 marca 2022 r.
Art.  10.  [Czynności z zakresu prawa pracy wobec marszałka, wicemarszałka i członków zarządu województwa]
1. 
Pracodawcą marszałka, wicemarszałka i członków zarządu województwa jest urząd marszałkowski.
2. 
Czynności z zakresu prawa pracy wobec marszałka województwa, związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczący sejmiku województwa, a pozostałe czynności - wyznaczona przez marszałka osoba zastępująca lub sekretarz województwa, z tym że wynagrodzenie marszałka województwa ustala sejmik województwa, w drodze uchwały.
3. 
Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pozostałych członków zarządu województwa wykonuje marszałek województwa.