Art. 106. - [Delegacja ustawowa - powoływanie na ćwiczenia wojskowe, przebieg ćwiczeń wojskowych] - Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.372 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 grudnia 2021 r. do: 20 grudnia 2021 r.
Art.  106.  [Delegacja ustawowa - powoływanie na ćwiczenia wojskowe, przebieg ćwiczeń wojskowych]

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

1)
tryb powoływania na ćwiczenia wojskowe i zwalniania z tych ćwiczeń,
2)
sposób odbywania ćwiczeń wojskowych, a także ich liczbę i czas trwania dla poszczególnych grup żołnierzy rezerwy, stosownie do stopnia i rodzaju wyszkolenia wojskowego oraz wykształcenia,
3)
sposób i tryb postępowania organów wojskowych podczas odbywania ćwiczeń wojskowych w zakresie przyjmowania żołnierzy rezerwy i innych osób do służby wojskowej, wyznaczania na stanowiska służbowe, zmiany stanowisk służbowych i zwalniania żołnierzy ze stanowisk służbowych, przenoszenia do innych jednostek wojskowych, delegowania i podróży służbowych

- uwzględniając potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych, w tym Narodowych Sił Rezerwowych, zróżnicowane okresy szkolenia w jednostkach wojskowych, konieczność zapewnienia sprawnego przyjęcia osób powołanych do odbycia tych ćwiczeń oraz cel dokonywania tych czynności.