[Zgoda uczestników na przeprowadzenie postępowania mediacyjnego] - § 11. - Postępowanie mediacyjne w sprawach nieletnich. - Dz.U.2001.56.591 - OpenLEX

§ 11. - [Zgoda uczestników na przeprowadzenie postępowania mediacyjnego] - Postępowanie mediacyjne w sprawach nieletnich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.56.591

Akt utracił moc
Wersja od: 7 grudnia 2002 r.
§  11. [Zgoda uczestników na przeprowadzenie postępowania mediacyjnego]
Postępowanie mediacyjne przeprowadza się za zgodą wszystkich uczestników. Zgoda ta może być cofnięta w każdym stadium postępowania mediacyjnego.