Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.23.139

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 marca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 10 marca 1920 r.
w sprawie podwyższenia taryfy osobowej na przejazd w klasie I kolejami w b. dzielnicy Pruskiej.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dziennik Praw № 14, poz. 152), konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia tegoż roku (Monitor Polski № 82 z dnia 10 kwietnia 1919 r.), i w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu obowiązujące w taryfie osobowej i bagażowej kolei b. dzielnicy Pruskiej (Deutscher Eisenbahn Personen und Gepäcktarif Teil I, Personen und Gepäcktarif den preussisch - hessischen Staatsbahnen Teil II, Anhang zu dem Entfernungstafeln für den Personen und Gepäcktarif, Preisberechnungstafeln) opłaty za przejazd osób w klasie I podwyższa się z dniem 16 marca r. b o 100% (sto %) zamiast 50%, przewidzianych w punkcie A I rozporządzenia, zamieszczonego w № 19 Dziennika Ustaw, poz. 99.