Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.89.592

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 września 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
z dnia 21 września 1920 r.
Ministra Kolei Żelaznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Przemysłu i Handlu w przedmiocie podwyższenia taryfy osobowej i bagażowej na linjach Tow. Akc. Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych, na linjach Tow. Akc. Budowy i Eksploatacji Dróg Żelaznych Dojazdowych w Królestwie Polskiem na linji dojazdowej Piotrków-Sulejów.

Na mocy dekretu № 152 z dn. 7 lutego 1919 r. (Dz. Praw № 14, poz. 152), konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 82) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam co następuje:
Od dnia 15 września:
I. Na linjach Tow. Akc. Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych:
a) taryfa osobowa podwyższa się do 1 mk. w klasie 3-ej i do 1.50 fen. w klasie 2-ej za osobę i kilometr;
b) opłaty za przewóz w pociągach osobowych i osobowo-towarowych bagażu, rowerów, ptactwa domowego i psów podwyższają się o 50%.
II. Na linjach Tow. Akc. Budowy i Eksploatacji Dróg Żelaznych Dojazdowych w Królestwie Polskiem:
a) taryfa osobowa podwyższa się do 1 mk. w kl. 3-ej i do 1.50 fen. w klasie 2-ej za osobą i kilometr,

zaś w wagonach towarowych, przystosowanych do ruchu pasażerskiego, udzielanych do wyjazdów zbiorowych, do 15 fen. za osobę, i kilometr;

b) opłata za przewóz bagażu od każdych zaczętych 10 klgr. podwyższa się do 6 fen. za 1 kilometr.
III. Na drodze żelaznej dojazdowej Piotrków-Sulejów:
a) taryfa osobowa podwyższa się do 1 mk. w kl. 3-ej i do 1.50 fen. w kl. 2-ej za osobę i kilometr;
b) opłata za przewóz bagażu od sztuki do 100 klgr. podwyższa się do 6 mk. bez względu na odległość.