Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.52.325

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 czerwca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
z dnia 17 czerwca 1920 r.

Na mocy dekretu Nr 152 z dn. 7 lutego 1919 r. (Dz. Praw № 14 poz. 152), konstytucyjnie zatwierdzonego w dn. 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski Nr 82), i w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu, i Przemysłu i Handlu na linjach Towarzystwa Akc. Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych od dn. 20 czerwca 1920 r.:
a) podwyższa się taryfa osobowa o 100% czyli do 60 fen. za 1 osobo-kilometr w klasie 3-ej i do 90 fen. za 1 osobo-kil. w klasie 2-ej;
b) w pociągach osobowych i osobowo - towarowych pobierają się opłaty za przewóz:

1) bagażu - od każdych zaczętych 10 klg. i od każdego kilometra 4 fen.

2) rowerów - od sztuki bez względu na odległość 4 mk.

3) ptactwa domowego - od każdych zaczętych 10 klg. i od każdego kilometra 3 fen.

4) psów połowę ceny odnośnego biletu kl. 3-ej.