Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.85.609

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 września 1921 r.
w przedmiocie podwyższenia opłaty za karty statystyczne, ustanowionej rozporządzeniem z dnia 18 października 1920 r. w sprawie organizacji statystyki ruchu naturalnego ludności.

Na mocy art. 2 ustawy z dnia 21 października 1919 r. o organizacji statystyki administracyjnej (Dz. Ust. R. P. № 85 poz. 464) zarządza się co następuje:
§  1. W art. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 1920 r. w sprawie statystyki ruchu naturalnego ludności (Dz. Ust. R. P. № 108, por. 710) zastępuje się słowa: "5 fen." słowami: "50 fen.".
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1921 r.