Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.80.555

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 września 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 24 września 1921 r.
o podwyższeniu odszkodowania za zaginięcie, uszkodzenie lub brak wagi bagażu.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie podróżnych, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. Pr. № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam co następuje:
§  1. Przewidziane w art. 35 "Przepisów Przewozowych, obowiązujących na kolejach polskich" (Część I Ogólnopolskiej taryfy osobowej i bagażowej) odszkodowanie za zaginięcie, uszkodzenie lub brak wagi bagażu (Dz. Ustaw № 40, poz. 242 i 244; № 109, poz. 725 z 1920 r. i № 52, poz. 332 z 1921 r.) podwyższa się o 100%, mianowicie z 200 mk. na 400 mk. za 1 kg. Najwyższa waga ogólna bagażu, za którą płaci się odszkodowanie, pozostaje bez zmiany i wynosi 50 kg.
§  2. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje od dn. 1 października 1921 r.