Podwyższenie niektórych opłat pocztowych obrotu wewnętrznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.47.483

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 czerwca 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 27 maja 1924 r.
w przedmiocie podwyższenia niektórych opłat pocztowych obrotu wewnętrznego.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 27 maja 1919 r. o państwowej wyłączności poczty, telegrafu i telefonu (Dz. P. P. P. № 44 poz. 310) zarządza się co następuje:
Ogłoszone rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 kwietnia 1924 r. w sprawie ustalenia taryf pocztowych, telegraficznych i telefonicznych w walucie złotowej (Dz. U. R. P. № 37 poz. 397) opłaty za doręczenie paczek, za skrytki i przegródki, za pośrednictwo przy cleniu oraz za zastrzeżenie osobistej interwencji przy ocleniu (należytości dodatkowe poz. 17/D, 19c, 31 a i b oraz 32) podwyższa się jak następuje:

ad 17/D. Należytość za doręczenie paczek wynosi:

a)
w Warszawie:
do5kg.........30groszy
"10"........40"
"15"........60"
"20"........80"
b)
w innych miejscowościach wyszczególnionych po 17/D:
do5kg........20groszy
"10".......30"
"15".......50"
"20".......70"
c)
w reszcie miejscowości:
do5kg.........15groszy
"10"........25"
"15"........40"
"20"........60"

ad 19 c. Należytość za skrytki i przegródki dla paczek miesięcznie wynosi:

1)
w Warszawie 3.000 groszy
2)
w innych miejscowościach 2.000 "

ad 31 a i b. Należytość za pośrednictwo przy ocleniu wynosi:

a)
przy przesyłkach listowych 20 groszy
b)
" paczkach 50 "

ad 32. Należytość za zastrzeżenie osobistej interwencji przy ocleniu miesięcznie wynosi 1.000 groszy.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1924 i. na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i zezwala się na jego stosowanie w górnośląskiej części województwa śląskiego. Z dniem powyższym tracą moc obowiązującą rozporządzenia sprzeczne z niniejszem.