§ 1. - Podwyższenie niektórych opłat pocztowych obrotu wewnętrznego. - Dz.U.1924.47.483 - OpenLEX

§ 1. - Podwyższenie niektórych opłat pocztowych obrotu wewnętrznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.47.483

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 czerwca 1924 r.
§  1.
Ogłoszone rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 kwietnia 1924 r. w sprawie ustalenia taryf pocztowych, telegraficznych i telefonicznych w walucie złotowej (Dz. U. R. P. № 37 poz. 397) opłaty za doręczenie paczek, za skrytki i przegródki, za pośrednictwo przy cleniu oraz za zastrzeżenie osobistej interwencji przy ocleniu (należytości dodatkowe poz. 17/D, 19c, 31 a i b oraz 32) podwyższa się jak następuje:

ad 17/D. Należytość za doręczenie paczek wynosi:

a)
w Warszawie:
do5kg.........30groszy
"10"........40"
"15"........60"
"20"........80"
b)
w innych miejscowościach wyszczególnionych po 17/D:
do5kg........20groszy
"10".......30"
"15".......50"
"20".......70"
c)
w reszcie miejscowości:
do5kg.........15groszy
"10"........25"
"15"........40"
"20"........60"

ad 19 c. Należytość za skrytki i przegródki dla paczek miesięcznie wynosi:

1)
w Warszawie 3.000 groszy
2)
w innych miejscowościach 2.000 "

ad 31 a i b. Należytość za pośrednictwo przy ocleniu wynosi:

a)
przy przesyłkach listowych 20 groszy
b)
" paczkach 50 "

ad 32. Należytość za zastrzeżenie osobistej interwencji przy ocleniu miesięcznie wynosi 1.000 groszy.