§ 3. - Podwyższenie dodatków drożyźnianych do świadczeń, zapewnionych ustawą o ubezpieczeniu pensyjnem funkcjonarjuszy w służbie prywatnej i niektórych funkcjonarjuszy w służbie publicznej, obowiązującą na ziemiach b. państwa austrjackiego i węgierskiego, a wchodzących obecnie w skład Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.121.983

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 listopada 1923 r.
§  3.
Jako mnożnik ustala się dla okresu:
a)
do dnia 31 lipca 1921 r. cyfrę 95.999
b)
od dnia 1 sierpnia 1921 r. do dnia

31 października 1922 r. 3.199

c)
od dnia 1 listopada 1922 r. do dnia

30 czerwca 1923 r. 159

d)
od dnia 1 lipca 1923 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1923 r. (Dz. U. R. P. № 121 poz. 975) w przedmiocie podwyższenia kwot, przewidzianych w ustawie o ubezpieczeniu pensyjnem funkcjonariuszy w służbie prywatnej i niektórych funkcjonarjuszy w służbie publicznej 31
e)
od dnia wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów, określonego wyżej pod d) 1