[Producenci uznani za przetwórców na podstawie dotychczasowych przepisów] - Art. 59. - Płatności w ramach systemów wsparcia... - Dz.U.2022.1775 t.j. - OpenLEX

Art. 59. - [Producenci uznani za przetwórców na podstawie dotychczasowych przepisów] - Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 stycznia 2023 r.
Art.  59.  [Producenci uznani za przetwórców na podstawie dotychczasowych przepisów]
1. 
Producentów uznanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy za przetwórców na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 52 uznaje się za potencjalnych beneficjentów w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 52 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2. 
Numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 52, nadany przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wspólnikowi spółki cywilnej, uważa się za numer nadany tej spółce.