Oznaczenia ostrzegawcze na statkach powietrznych oraz znaki i sygnały lotnicze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1957.59.320

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 listopada 1959 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 29 listopada 1957 r.
w sprawie oznaczeń ostrzegawczych na statkach powietrznych oraz znaków i sygnałów lotniczych.

Na podstawie art. 8 ust. 2 lit. a) i art. 36 ust. 2 prawa lotniczego (Dz. U. z 1935 r. Nr 69, poz. 437, z 1945 r. Nr 48, poz. 273 i Nr 50, poz. 282) oraz art. 6 ustawy z dnia 26 lutego 1951 r. o organizacji władz w dziedzinie komunikacji (Dz. U. z 1951 r. Nr 14, poz. 108 i Nr 41, poz. 310) zarządza się, co następuje:
Na statkach powietrznych oraz na linach kotwicznych i holowniczych należy stosować oznaczenia ostrzegawcze i rozmieszczać je zgodnie z normami państwowymi.
1.
W łączności lotniczej należy stosować znaki i sygnały lotnicze określone normami państwowymi.
2.
Organy kierownicze instytucji lub jednostek lotniczych mogą ustalać znaki i sygnały uzupełniające, które obowiązują tylko załogi podległe tym organom. Znaki i sygnały te powinny się wyraźnie odróżniać pod względem kształtu, barwy, wymiarów i innych cech od znaków i sygnałów określonych normami państwowymi.
Traci moc rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 26 listopada 1928 r. o sygnalizacji lotniczej i o lotniczych znakach naziemnych (Dz. U. z 1929 r. Nr 1, poz. 9).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1958 r.

ZAŁĄCZNIK

ZNAKI I SYGNAŁY LOTNICZE STOSOWANE W ŁĄCZNOŚCI LOTNICZEJ

Lp.Znaczenie znaków i sygnałóww dzieńw nocy
1234
1Znak lądowania"T" wyłożone z płócien."T" świetlne.
2Zapytanie o zezwolenie na wykołowanie (odkołowanie)Pilot przez radio zapytuje o zezwolenie na wykołowanie (odkołowanie).Pilot przez radio zapytuje o zezwolenie na wykołowanie (odkołowanie).
3Zapytanie o zezwolenie na wykonanie startuPilot przez radio zapytuje o zezwolenie na wykonanie startu (podnosi rękę do góry).Pilot przez radio zapytuje o zezwolenie na wykonanie startu. Miga światłami pozycyjnymi.
4Zezwolenie na wykonanie startuPrzez radio udziela się zezwolenia na wykonanie startu. Starter podnosi białą chorągiewkę pionowo do góry i opuszcza ją w kierunku startu.Przez radio udziela się zezwolenia na wykonanie startu. Starter podnosi zieloną latarkę do góry lub odsłania zielone światło świetlnego urządzenia sygnalizacyjnego.
5Zakaz wykonania startuPrzez radio przekazuje się na pokład samolotu zakaz wykonania startu. Starter podnosi czerwoną chorągiewkę do góry.Przez radio przekazuje się na pokład samolotu zakaz wykonania startu. Starter podnosi do góry czerwoną latarkę lub odsłania czerwone światło świetlnego urządzenia sygnalizacyjnego.
6Zapytanie o zezwolenie na wykonywanie lądowaniaPilot zapytuje przez radio o zezwolenie na wykonywanie lądowania. Lot samolotu po kręgu.Pilot zapytuje przez radio o zezwolenie na wykonanie lądowania. Lot samolotu po kręgu i miganie światłami pozycyjnymi.
7Zezwolenie na wykonywanie lądowaniaPrzez radio przekazuje się na pokład samolotu zezwolenie na wykonywanie lądowania. Na lotnisku wykłada się znak lądowania "T".Przez radio przekazuje się na pokład samolotu zezwolenie na wykonanie lądowania. Na lotnisku wykłada się świetlny znak lądowania "T".
8Żądanie ogólnego lądowaniaPrzez radio przekazuje się na pokłady samolotów żądanie ogólnego lądowania. W odległości 5 m z przodu i równolegle od górnego płótna znaku. "T" wykłada się płótno dodatkowe.Przez radio przekazuje się na pokłady samolotów żądanie ogólnego lądowania. Dubluje się salwą zielonych rakiet ze startu.
9Zakaz lądowaniaPrzez radio przekazuje się na pokład samolotu zakaz lądowania. Wykłada się krzyż z płócien znaku "T" lub strzela się ze startu czerwoną rakietę.Przez radio przekazuje się na pokład samolotu zakaz lądowania. Wykłada się krzyż ze świateł znaku lądowania "T" lub strzela się ze startu czerwoną rakietę.
10Lądowanie wykonywać z lewej strony "T"Przez radio przekazuje się na pokład samolotu wskazówki o wykonaniu lądowania z lewej strony znaku "T". Z lewej strony znaku "T" w odległości 5 m i równolegle do niego wykłada się płótno dodatkowe.
11Lądowanie na zapasowym pasie lądowaniaPrzez radio przekazuje się na pokład samolotu wiadomość o lądowaniu na zapasowym pasie lądowania. Na pasie tym wykłada się znak lądowania "T" i zdejmuje się go z głównego pasa lądowania.Przez radio przekazuje się na pokład samolotu wiadomość o lądowaniu na zapasowym pasie lądowania. Na zapasowym pasie lądowania wykłada się świetlne "T", pas oświetla się reflektorami. Na głównym pasie lądowania wyłącza się znak "T".
12Podwozie wypuszczonePilot melduje przez radio o wypuszczeniu podwozia.Pilot melduje przez radio o wypuszczeniu podwozia.
13Podwozie nie wypuszczoneUprzedza się przez radio pilota, że podwozie nie jest wypuszczone. Płótna znaku lądowania "T" rozłącza się na 5 m.Uprzedza się przez radio pilota, że podwozie nie jest wypuszczone. Świetlne "T" rozłącza się na 5 m.
14Uszkodzenie prawej strony podwoziaPrzez radio uprzedza się pilota o uszkodzeniu prawej strony podwozia.
Zagina się prawą stronę górnego płótna znaku lądowania "T".
15Uszkodzenie lewej strony podwoziaPrzez radio uprzedza się pilota o uszkodzeniu lewej strony podwozia. Zagina się lewą stronę górnego płótna znaku lądowania "T".
16Uszkodzenie przedniej goleni podwoziaPrzez radio uprzedza się pilota o uszkodzeniu przedniej goleni podwozia. Z przodu 10 m od znaku lądowania "T" w linii płótna podłużnego, równolegle do pasa lądowania, wykłada się płótno dodatkowe.
17Uszkodzenie koła ogonowegoPrzez radio uprzedza się pilota o uszkodzeniu koła ogonowego. Z tylu 10 m od znaku lądowania "T" w linii płótna podłużnego, równolegle do pasa lądowania, wykłada się płótno dodatkowe.
18Natychmiastowe przymusowe lądowaniePilot przez radio zawiadamia o natychmiastowym przymusowym lądowaniu. Strzela czerwoną rakietę lub wykonuje przechyły ze skrzydła na skrzydło.Pilot przez radio zawiadamia o natychmiastowym przymusowym lądowaniu. Strzela czerwoną rakietę lub miga światłami pozycyjnymi.
19Prawy krąg lotów nad lotniskiemPrzez radio przekazuje się na pokłady wszystkich samolotów wiadomość o wykonywaniu lotów nad lotniskiem z prawym kręgiem. Z przodu znaku lądowania "T" wykłada się trójkąt z płócien.Przez radio przekazuje się na pokłady wszystkich samolotów wiadomość o wykonywaniu lotów nad lotniskiem z prawym kręgiem. Z przodu świetlnego znaku "T" wykłada się trójkąt ze świateł.
20Lądowanie na lotnisku zapasowymPrzez radio przekazuje się na pokład samolotu wiadomość o lądowaniu na lotnisku zapasowym. W miejscu znaku lądowania "T" wykłada się strzałkę skierowaną w kierunku lotniska zapasowego.Przez radio przekazuje się na pokład samolotu wiadomość o lądowaniu na lotnisku zapasowym. W miejscu świetlnego znaku "T" wykłada się świetlną strzałkę skierowaną w kierunku lotniska zapasowego.
21Żądanie szybkiego opuszczenia pasa lądowaniaPrzez radio przekazuje się na pokład samolotu żądanie szybkiego opuszczenia pasa lądowania. Finiszer (starter) macha białą chorągiewką w kierunku kołowania.Przez radio przekazuje się na pokład samolotu żądanie szybkiego opuszczenia pasa lądowania. Finiszer macha białą latarką w kierunku kołowania.
22Żądanie przerwania kołowaniaPrzez radio przekazuje się na pokład samolotu żądanie przerwania kołowania. Finiszer (starter) podnosi czerwoną chorągiewkę w kierunku kołującego samolotu.Przez radio przekazuje się na pokład samolotu żądanie przerwania kołowania. Finiszer podnosi czerwoną latarkę lub strzela czerwoną rakietę w kierunku kołującego samolotu.
23Kierunek i prędkość wiatruPrzez radio przekazuje się na pokład samolotu dane o kierunku i prędkości wiatru. Zapala się świecę dymną.Przez radio przekazuje się na pokład samolotu dane o kierunku i prędkości wiatru. Włącza się świetlny wskaźnik wiatru.
Uwaga: Rozmiary podłużnego płótna znaku lądowania 12 m x 2 m, płótna poprzecznego - 9 m x 2 m, dwóch dodatkowych płócien - 9 x 2 m, rozmiary boków jednego płótna w kształcie trójkąta równobocznego - 3 m. W lecie używane są płótna białe, w zimie - czarne, w okresach przejściowych - czerwone.
1 § 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 16 lipca 1959 r. (Dz.U.59.49.298) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 listopada 1959 r.