[Zakres pełnomocnictwa do działania w sprawach dotyczących stosowania przepisów o przekazywaniu informacji o schematach... - Dz.U.2021.1540 t.j. - OpenLEX

Art. 86na. - [Zakres pełnomocnictwa do działania w sprawach dotyczących stosowania przepisów o przekazywaniu informacji o schematach podatkowych] - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1540 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lipca 2022 r. do: 31 sierpnia 2022 r.
Art.  86na.  [Zakres pełnomocnictwa do działania w sprawach dotyczących stosowania przepisów o przekazywaniu informacji o schematach podatkowych]

Pełnomocnictwo szczególne do działania w sprawie z zakresu stosowania art. 86b-86ia upoważnia również do działania w innych sprawach z tego samego zakresu, chyba że w pełnomocnictwie zastrzeżono inaczej.