Obowiązek raportowania schematów podatkowych - OpenLEX

Matusiakiewicz Łukasz, Obowiązek raportowania schematów podatkowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Obowiązek raportowania schematów podatkowych

Nowelizacja przepisów na styku procedury i prawa materialnego wprowadza nową instytucję zmierzającą do uszczelnienia systemu podatkowego. Bierze się to z potrzeby szybkiego dostępu do istotnych informacji dotyczących podejmowanych przez podatników działań w obszarze agresywnego planowania podatkowego. Tego typu informacje są niezbędne dla rozpoznania zagrożeń dla systemu podatkowego, jakie stwarzają schematy podatkowe.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?