[Doręczanie dokumentów związanych ze schematami podatkowymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej] - Art. 86ia. -... - Dz.U.2021.1540 t.j. - OpenLEX

Art. 86ia. - [Doręczanie dokumentów związanych ze schematami podatkowymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej] - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1540 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 13 grudnia 2022 r.
Art.  86ia.  68 [Doręczanie dokumentów związanych ze schematami podatkowymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej]

 Szef Krajowej Administracji Skarbowej doręcza potwierdzenie nadania NSP oraz inne pisma w zakresie związanym ze stosowaniem przepisów art. 86g-86i, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres do doręczeń elektronicznych wskazany przez przekazującego w informacji o schemacie podatkowym.

68 Art. 86ia zmieniony przez art. 84 pkt 15 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. (Dz.U.2020.2320) zmieniającej nin. ustawę z dniem 5 października 2021 r.