Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.14.79

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 lutego 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 14 lutego 1920 r.
w sprawie opłat w pociągach ekspresowych z Paryża do Warszawy.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dziennik Praw № 14, poz. 152), konstytucyjnie zatwierdzonego w dn. 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 82, z dn. 10 kwietnia 1919 r.) i w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam co następuje:
Do czasu zaprowadzenia biletów bezpośrednich do kursujących obecnie w miejsce dotychczasowych pociągów koalicyjnych miedzy Paryżem a Warszawą przez Wiedeń zwykłych pociągów ekspresowych będą wydawane bilety tylko do, względnie od Bogumina. Opłata jednostkowa od kilometra i osoby wynosi w klasie I - sześćdziesiąt, a II - trzydzieści sześć fenigów. Dzieci od ukończonych lat 4 do 10 korzystają z ulgi 50% - owej.

Opłata jednostkowa od 10 kg. bagażu i kilometra wynosi 4 fenigi.

Wszystkie opłaty pobierają się co najmniej za 100 km.