Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.20.110

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 29 lutego 1920 r.
w sprawie opłat w pociągach ekspresowych Paryż - Warszawa.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dziennik Praw № 14 poz. 152), konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 82, z dnia 10 kwietnia 1919 r.), w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu, zarządzam co następuje:
Rozporządzenie Ministerstwa Kolei Żelaznych z dnia 14 lutego 1920 r. w sprawie opłat w pociągach ekspresowych Paryż - Warszawa, zamieszczone w Dzienniku Ustaw № 14, poz. 79, odwołuje się z dniem 1 marca 1920 r.

Od powyższego terminu wszelkie opłaty w tych pociągach pobierane będą w tej samej wysokości, co i w zwykłych pociągach pośpiesznych.