Określenie stopni policyjnych odpowiadających stopniom wojskowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1990.48.285

Akt utracił moc
Wersja od: 26 lipca 1990 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 11 lipca 1990 r.
w sprawie określenia stopni policyjnych odpowiadających stopniom wojskowym.

Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179) zarządza się, co następuje:
Stopniom wojskowym wymienionym w rozporządzeniu odpowiadają następujące stopnie policyjne:
1)
generała broni i generała dywizji - generalny inspektor Policji,
2)
generała brygady - nadinspektor Policji,
3)
pułkownika - inspektor Policji,
4)
podpułkownika i majora - podinspektor Policji,
5)
kapitana - nadkomisarz Policji,
6)
porucznika - komisarz Policji,
7)
podporucznika - podkomisarz Policji,
8)
starszego chorążego sztabowego,

starszego chorążego i młodszego

chorążego - aspirant Policji,

9)
starszego sierżanta sztabowego,

sierżanta sztabowego i starszego

sierżanta - starszy sierżant Policji,

10)
sierżanta, plutonowego, starszego

kaprala i kaprala - sierżant Policji,

11)
starszego szeregowego - starszy posterunkowy,
12)
szeregowego - posterunkowy.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.