Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.90.597

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 maja 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 września 1920 r.
w przedmiocie ograniczenia właściwości sądów wojskowych.

Na zasadzie art. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 maja 1920 r. (Dz. Ust. № 59, poz. 360) Rada Ministrów postanawia:
Art.  1.

Uchyla się rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1920 r. (Dz. Ust. № 61, poz. 394) w przedmiocie poddania pod sądownictwo wojskowe osób cywilnych z powodu przestępstw przeciw sile zbrojnej, z zastrzeżeniami wymienionemi w art. 2.

Art.  2. 1

(uchylony).

Art.  3.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie dnia ósmego po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Spraw Wojskowych i Sprawiedliwości.

1 Art. 2 uchylony przez § 1 rozporządzenia z dnia 8 kwietnia 1921 r. (Dz.U.21.36.214) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 maja 1921 r.