Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.36.214

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 kwietnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 kwietnia 1921 r.
w przedmiocie ograniczenia właściwości sądów wojskowych.

Na zasadzie art. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 maja 1920 r. (Dz. U. Nr. 59 poz. 368) i art. 7 rozporządzenia Rady Obrony Państwa z 6 sierpnia 1920 r. (Dz. U. Nr. 75 poz. 511) Rada Ministrów zarządza co następuje:
§  1. Uchyla się rozporządzenie Rady Ministrów z 21 lipca 1920 r. w przedmiocie poddania osób cywilnych z powodu przestępstw przeciw sile zbrojnej pod sądownictwo wojskowe (Dz. U. Nr. 61 poz. 394), tudzież art. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 20 września 1920 r. w przedmiocie ograniczenia właściwości sądów wojskowych (Dz. U. Nr. 90 poz. 597).
§  2. Uchyla się rozporządzenie Rady Obrony Państwa z 6 sierpnia 1920 r. w sprawie tymczasowych zmian, dotyczących organizacji i zadań Policji Państwowej (Dz. U. Nr. 75 poz. 511).
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie dnia 8-go po dniu ogłoszenia.