Art. 3. - [Wyłączenie stosowania wybranych przepisów Prawa bankowego oraz przepisu k.c. o nieważności zobowiązujących umów przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości mieszkalnej wykorzystywanej przez konsumenta] - Odwrócony kredyt hipoteczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.152 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 maja 2023 r.
Art.  3.  1 [Wyłączenie stosowania wybranych przepisów Prawa bankowego oraz przepisu k.c. o nieważności zobowiązujących umów przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości mieszkalnej wykorzystywanej przez konsumenta]

 W sprawach związanych z umową odwróconego kredytu hipotecznego nie stosuje się art. 69 ust. 1 i 2, art. 70, art. 74-75a, art. 76a, art. 77, art. 78 i art. 78a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe oraz art. 3871 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, 2337 i 2339).

1 Art. 3 zmieniony przez art. 8 ustawy z dnia 6 października 2022 r. (Dz.U.2022.2339) zmieniającej nin. ustawę z dniem 18 maja 2023 r.