Art. 77. - [Dodatkowa prowizja banku] - Prawo bankowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2324 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 lutego 2023 r. do: 30 września 2023 r.
Art.  77.  [Dodatkowa prowizja banku]

Umowa kredytu może określać, że od kredytu postawionego do dyspozycji kredytobiorcy i przez niego niewykorzystanego przysługuje bankowi odrębna prowizja.