Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.93.619

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 28 września 1920 r.
o odwołaniu zawieszenia na kolejach okręgów: Warszawskiego, Radomskiego i Lwowskiego od odpowiedzialności za całość przesyłek.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz. Pr. № 14, poz. 152) konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 82) i w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu niniejszem zarządzam, co następuje:
Rozporządzenie z dnia 5 sierpnia r. b. ogłoszone w numerze 71 Dz. Ust. z dnia 9 sierpnia 1920 r., poz. 489, dotyczące zawieszenia z dniem 10 sierpnia r. b. na kolejach wymienionych wyżej okręgów odpowiedzialności za całość przesyłek, znosi się z dniem 10 października r. b. na kolejach okręgów: Warszawskiego, Radomskiego i Lwowskiego.

Wobec tego odnośnie do odpowiedzialności kolei za całość przesyłek w wzmiankowanych okręgach zostaje przywrócony stan rzeczy, który istniał do 10 sierpnia r. b.