Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.71.489

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 października 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 5 sierpnia 1920 r.
co do zawieszenia na kolejach okręgów: Warszawskiego, Radomskiego. Lwowskiego i Stanisławowskiego odpowiedzialności za całość przesyłek. *

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz. Pr. № 14 poz. 152), konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 82) i w porozumieniu w Ministerstwami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu niniejszem zarządzam, co następuje:
Od dnia 10 sierpnia r. b. na kolejach okręgów Warszawskiego, Radomskiego, Lwowskiego i Stanisławowskiego zawiesza się, czasowo, działanie następujących artykułów przepisów przewozowych: art. 35 o odpowiedzialności za przewożony bagaż, art. 43 o odpowiedzialności za przesyłki nadzwyczajne, art. 84 o odpowiedzialności za zaginięcie, brak wagi lub uszkodzenie przesyłek towarowych i art. 88, ustalający wysokość odszkodowania za zaginięcie, brak albo uszkodzenie przesyłek. (Dz. Ust. № 16 r. 1920 poz. 82).
* Z dniem 10 października 1920 r. znosi się odpowiedzialności za całość przesyłek na kolejach okręgów: Warszawskiego, Radomskiego i Lwowskiego zgodnie z rozporządzeniem z dnia 28 września 1920 r. (Dz.U.20.93.619).