Odłączenie folwarku Sabaszczewo od obszaru dworskiego Murzynowo kościelne w powiecie średzkim województwa poznańskiego i... - Dz.U.1923.43.293 - OpenLEX

Odłączenie folwarku Sabaszczewo od obszaru dworskiego Murzynowo kościelne w powiecie średzkim województwa poznańskiego i utworzenie z Sabaszczewa samoistnego obszaru dworskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.43.293

Akt indywidualny
Wersja od: 24 kwietnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 kwietnia 1923 r.
w sprawie odłączenia folwarku Sabaszczewo od obszaru dworskiego Murzynowo kościelne w powiecie średzkim województwa poznańskiego i utworzenia z Sabaszczewa samoistnego obszaru dworskiego.

Na mocy ustępu 4 § 2 pruskiej ordynacji wiejskiej dla siedmiu wschodnich prowincji z dnia 3 lipca 1891 r. (Zbiór ustaw pruskich str. 233) łącznie z art. 14 ustawy z dnia 23 czerwca 1921 r. o wprowadzeniu dekretów, ustaw sejmowych i rozporządzeń rządu oraz o dalszem uzgodnieniu ustawodawstwa na obszarze b. dzielnicy pruskiej (Dz. U. R. P. № 75 poz. 511), zarządza się co następuje:
Zezwala się na odłączenie folwarku Sabaszczewo wielkości 337,69,67 ha od obszaru dworskiego Murzynowo kościelne w powiecie średzkim województwa poznańskiego i utworzenie z Sabaszczewa samoistnego obszaru dworskiego.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.