Odebranie naczelnikom gmin na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego oraz górnośląskiej części województwa śląskiego czynności wstępnych do wymiaru podatku dochodowego i zniesienie podkomisyj szacunkowych na tymże obszarze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1926.3.20

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 stycznia 1926 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 21 grudnia 1925 r.
w sprawie odebrania naczelnikom gmin na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego oraz górnośląskiej części województwa śląskiego czynności wstępnych do wymiaru podatku dochodowego i w sprawie zniesienia podkomisyj szacunkowych na tymże obszarze.

Na zasadzie art. 128 ustawy o państwowym podatku dochodowym w brzmieniu ogłoszonem rozporządzeniem Ministra Skarbu z dn. 30 kwietnia 1925 r. (Dz. U. R. P. № 58 poz. 411) zarządza się co następuje:
Rozwiązuje się podkomisje szacunkowe dla spraw podatku dochodowego utworzone, w myśl rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 15 lutego 1924 r. (Dz. U. R. P. № 19 poz. 193), na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego oraz górnośląskiej części województwa śląskiego.
Odnośnie do dokonywania wstępnych czynności wymiarowych podatku dochodowego mają zastosowanie na obszarach wymienionych w § 1 niniejszego rozporządzenia postanowienia art. art. 46-49 ustawy o państwowym podatku dochodowym (Dz. U. R. P. z r. 1925 № 58 poz. 411), dotychczasowe zaś czynności rozwiązanych podkomisyj szacunkowych, połączone z oszacowaniem dochodów przekazuje się komisjom szacunkowym podatku dochodowego.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Równocześnie tracą moc obowiązującą przepisy §§ 1-9 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 15 lutego 1924 r. (Dz. U. R. P. № 19 poz. 193).