§ 1. - Odebranie naczelnikom gmin na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego oraz górnośląskiej części województwa śląskiego czynności wstępnych do wymiaru podatku dochodowego i zniesienie podkomisyj szacunkowych na tymże obszarze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1926.3.20

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 stycznia 1926 r.
§  1.
Rozwiązuje się podkomisje szacunkowe dla spraw podatku dochodowego utworzone, w myśl rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 15 lutego 1924 r. (Dz. U. R. P. № 19 poz. 193), na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego oraz górnośląskiej części województwa śląskiego.