[Przestępstwa i wykroczenia przeciwko zabytkom - tryb postępowania] - Art. 120. - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. - Dz.U.2022.840 t.j. - OpenLEX

Art. 120. - [Przestępstwa i wykroczenia przeciwko zabytkom - tryb postępowania] - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.840 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 kwietnia 2022 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  120.  [Przestępstwa i wykroczenia przeciwko zabytkom - tryb postępowania]

Orzekanie w sprawach określonych w art. 110-119a następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.