Art. 25. - Obowiązkowe dostawy zwierząt rzeźnych. - Dz.U.1953.50.244 - OpenLEX

Art. 25. - Obowiązkowe dostawy zwierząt rzeźnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.50.244

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1972 r.
Art.  25.

Kto złośliwie uchyla się od wykonania obowiązku dostaw zwierząt rzeźnych, utrudnia lub udaremnia wykonanie tego obowiązku przez inne osoby, albo publicznie nawołuje do uchylania się od tego obowiązku

- podlega karze więzienia do lat trzech lub aresztu.