Art. 25. - Obowiązkowe dostawy zbóż.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.35.182 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1972 r.
Art.  25.

Za dostarczone w ramach obowiązkowych dostaw zboże wypłaca się należność w gotówce, obliczoną według obowiązujących cen.