[Uzupełniające stosowanie przepisów o finansach publicznych] - Art. 7. - Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. - Dz.U.1985.21.90 - OpenLEX

Art. 7. - [Uzupełniające stosowanie przepisów o finansach publicznych] - Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1985.21.90

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2010 r.
Art.  7. 2 [Uzupełniające stosowanie przepisów o finansach publicznych]

W sprawach nieunormowanych w niniejszej ustawie stosuje się przepisy o finansach publicznych.

2 Art. 7 zmieniony przez art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.09.157.1241) z dniem 1 stycznia 2010 r.