Kosikowski Cezary, Sektor finansów publicznych w Polsce

Monografie
Opublikowano: ABC 2006
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Sektor finansów publicznych w Polsce

Autor fragmentu:

CZĘŚĆI
Zagadnienia ogólne i rozwiązania wspólne

ROZDZIAŁ1
Sektor finansów publicznych

1.1.Pojęcie sektora finansów publicznych w Polsce na tle prawa Unii Europejskiej

Posługiwanie się zwrotem "sektor finansów publicznych" rozpoczęło się niedawno i to zarówno w prawie, jak i w nauce. W okresie obejmującym lata 1950-1990 nie używano przymiotnika "publiczny" na oznaczenie części prawa lub finansów. Jedno i drugie miało charakter "socjalistyczny", a w najlepszym razie "państwowy". Marksistowska teoria państwa i prawa przeciwstawiała się dzieleniu prawa na publiczne i prywatne. Zasada jednolitości władzy i własności państwowej sprawiała zaś, że miejsce jednostek sektora publicznego zajęły "jednostki gospodarki uspołecznionej", do których zaliczano zarówno jednostki państwowe, jak i spółdzielnie i ich związki.

Miejsce finansów publicznych zajął natomiast "system finansowy państwa" . Pojęciu temu nadano znaczenie przedmiotowe i podmiotowe. W określeniu zakresu przedmiotowego systemu finansowego państwa można byłoby upatrywać odpowiednika obecnego pojęcia sektora finansów publicznych. Natomiast określenie zakresu podmiotowego systemu finansowego najbliższe...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX