Kosikowski Cezary, Sektor finansów publicznych w Polsce

Monografie
Opublikowano: ABC 2006
Rodzaj: monografia
Autor monografii:

Sektor finansów publicznych w Polsce

Autor fragmentu:

CZĘŚĆI
Zagadnienia ogólne i rozwiązania wspólne

ROZDZIAŁ1
Sektor finansów publicznych

1.1.Pojęcie sektora finansów publicznych w Polsce na tle prawa Unii Europejskiej

Posługiwanie się zwrotem "sektor finansów publicznych" rozpoczęło się niedawno i to zarówno w prawie, jak i w nauce. W okresie obejmującym lata 1950-1990 nie używano przymiotnika "publiczny" na oznaczenie części prawa lub finansów. Jedno i drugie miało charakter "socjalistyczny", a w najlepszym razie "państwowy". Marksistowska teoria państwa i prawa przeciwstawiała się dzieleniu prawa na publiczne i prywatne. Zasada jednolitości władzy i własności państwowej sprawiała zaś, że miejsce jednostek sektora publicznego zajęły "jednostki gospodarki uspołecznionej", do których zaliczano zarówno jednostki państwowe, jak i spółdzielnie i ich związki.

Miejsce finansów publicznych zajął natomiast "system finansowy państwa" . Pojęciu temu nadano znaczenie przedmiotowe i podmiotowe. W określeniu zakresu przedmiotowego systemu finansowego państwa można byłoby upatrywać odpowiednika obecnego pojęcia sektora finansów publicznych. Natomiast określenie zakresu podmiotowego systemu finansowego najbliższe...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy