§ 3. - Nadanie pracownikom zatrudnionym w urzędach górniczych, wykonującym czynności inspekcyjno-techniczne w zakładach górniczych, uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.520

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 kwietnia 2023 r.
§  3. 
Upoważnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego wydaje:
1)
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego - inspektorom zatrudnionym w Wyższym Urzędzie Górniczym;
2)
dyrektor właściwego okręgowego urzędu górniczego - inspektorom zatrudnionym w tym okręgowym urzędzie górniczym.
3) 1
 (uchylony).
1 § 3 pkt 3 uchylony przez § 1 rozporządzenia z dnia 30 marca 2023 r. (Dz.U.2023.617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 kwietnia 2023 r.