Moc obowiązująca Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy i wzajemnej pomocy w... - Dz.U.2004.38.342 - OpenLEX

Moc obowiązująca Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy i wzajemnej pomocy w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków, sporządzonej w Warszawie dnia 4 kwietnia 2000 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.38.342

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 marca 2004 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 15 października 2003 r.
w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy i wzajemnej pomocy w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków, sporządzonej w Warszawie dnia 4 kwietnia 2000 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 18 marca 2003 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy i wzajemnej pomocy w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków, sporządzoną w Warszawie dnia 4 kwietnia 2000 r.
Zgodnie z artykułem 16 ustęp 1 umowy dnia 2 lipca 2003 r. w Wilnie została dokonana wymiana dokumentów ratyfikacyjnych.

Umowa weszła w życie dnia 1 sierpnia 2003 r.