Laboratoria urzędowe i referencyjne oraz zakres analiz wykonywanych przez te laboratoria.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.795

Akt utracił moc
Wersja od: 19 maja 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 26 maja 2015 r.
w sprawie laboratoriów urzędowych i referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria

Na podstawie art. 19a ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 497) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
laboratoria będące:
a)
laboratoriami urzędowymi, o których mowa w art. 12 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 882/2004",
b)
laboratoriami referencyjnymi, o których mowa w art. 33 rozporządzenia nr 882/2004;
2)
zakres analiz wykonywanych przez laboratoria, o których mowa w pkt 1.
Laboratoria urzędowe, o których mowa w art. 12 rozporządzenia nr 882/2004, oraz zakres analiz wykonywanych przez te laboratoria są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
Laboratoria referencyjne, o których mowa w art. 33 rozporządzenia nr 882/2004, oraz zakres analiz wykonywanych przez te laboratoria są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  2  

LABORATORIA URZĘDOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 12 ROZPORZĄDZENIA NR 882/2004, ORAZ ZAKRES ANALIZ WYKONYWANYCH PRZEZ TE LABORATORIA

Laboratorium urzędoweAdresPrzedmiot analizZakres analiz
1234
1. Instytut Ogrodnictwa

Laboratorium w Zakładzie Badania Bezpieczeństwa Żywności

ul. Konstytucji 3 Maja 1/3

96-100 Skierniewice

próbki owoców świeżych, mrożonych i przetworzonych,

próbki warzyw świeżych, mrożonych i przetworzonych,

próbki grzybów,

próbki ziół,

próbki zbóż i produktów zbożowych,

próbki nasion,

próbki przypraw,

próbki herbat,

próbki części roślin

objęte aktualnym zakresem akredytacji laboratorium analizy pozostałości środków ochrony roślin
2. (uchylona)
3. (uchylona)
4. Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślinul. Chełmońskiego 22

15-195 Białystok

środki spożywcze pochodzenia roślinnego,

płody rolne,

pasze,

zioła,

naziemne części roślin

objęte aktualnym zakresem akredytacji laboratorium analizy pozostałości środków ochrony roślin
5. Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślinul. Władysława Węgorka 20

60-318 Poznań

żywność pochodzenia roślinnego o niskiej zawartości tłuszczu, pasze pochodzenia roślinnegoobjęte aktualnym zakresem akredytacji laboratorium analizy pozostałości środków ochrony roślin
6. (uchylona)
7. SGS POLSKA sp. z o.o. Laboratorium Środowiskoweul. Cieszyńska 52a

43-200 Pszczyna

żywność,

pasze

objęte aktualnym zakresem akredytacji laboratorium analizy pozostałości środków ochrony roślin
8. Hamilton UO -Technologia sp. z o.o.Słomczyn 80żywność, produkty rolne, części roślin, glebaobjęte aktualnym zakresem akredytacji laboratorium analizy pozostałości pestycydów
05-600 Grójec
9. J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Laboratoriumul. Chwaszczyńska 180 81-571 Gdyniażywność pochodzenia zwierzęcego, paszeobjęte aktualnym zakresem akredytacji laboratorium analizy pozostałości środków ochrony roślin
żywność, paszeobjęte aktualnym zakresem akredytacji laboratorium analizy obecności i zawartości modyfikacji genetycznych
10. (uchylona)
11. (uchylona)
12. Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Centralne Laboratorium Laboratorium Badania GMO

ul. Żwirki i Wigury 73

87-100 Toruń

materiał roślinnyobjęte aktualnym zakresem akredytacji laboratorium analizy obecności i zawartości modyfikacji genetycznych
12a. Laboratorium Biologii Molekularnej Hermesul. Krańcowa 50a 61-035 Poznańżywność pochodzenia zwierzęcego, żywność pochodzenia roślinnego,

pasze

objęte aktualnym zakresem akredytacji laboratorium analizy obecności i zawartości modyfikacji genetycznych
12b. GBA POLSKA Sp. z o.o.Łajski

ul. Kościelna 2a 05-119 Legionowo

produkty rolneobjęte aktualnym zakresem akredytacji laboratorium analizy pozostałości środków ochrony roślin
13. Laboratorium w Zakładzie Higieny Pasz Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczegoal. Partyzantów 57

24-100 Puławy

paszeobjęte aktualnym zakresem akredytacji laboratorium analizy:

obecności modyfikacji genetycznych, obecności substancji przeciwbakteryjnych, dodatków paszowych

14. Laboratorium w Zakładzie Farmakologii i Toksykologii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczegoal. Partyzantów 57

24-100 Puławy

pasze,

żywność pochodzenia zwierzęcego

objęte aktualnym zakresem akredytacji laboratorium analizy:

obecności hormonów anabolicznych, pozostałości pestycydów, pozostałości leków weterynaryjnych,

dodatków paszowych, obecności i pozostałości substancji przeciwbakteryjnych

15. Okręgowa Stacja Chemiczno-

Rolnicza w Warszawie Dział Laboratoryjny

ul. Żółkiewskiego 17

05-075 Warszawa-

Wesoła

gleba mineralna i organicznaobjęte aktualnym zakresem akredytacji laboratorium analizy:

pH,

substancji organicznej,

makroelementów,

mikroelementów,

metali ciężkich

nawozy naturalne, organiczne, organiczno-mineralne, komposty, środki wspomagające uprawę roślinobjęte aktualnym zakresem akredytacji laboratorium analizy:

substancji organicznej,

makroelementów,

mikroelementów,

metali ciężkich

16. Okręgowa Stacja Chemiczno-

Rolnicza w Białymstoku Dział Laboratoryjny

ul. Ogrodowa 10

15-027 Białystok

gleba mineralna i organicznaobjęte aktualnym zakresem akredytacji laboratorium analizy:

pH,

makroelementów,

mikroelementów,

metali ciężkich

nawozy naturalne, organiczne, organiczno-mineralne, kompostyobjęte aktualnym zakresem akredytacji laboratorium analizy:

makroelementów,

mikroelementów,

metali ciężkich

17. Okręgowa Stacja Chemiczno-

Rolnicza w Bydgoszczy Dział Laboratoryjny

ul. Powstańców Wielkopolskich 6

85-090 Bydgoszcz

gleba mineralna i organicznaobjęte aktualnym zakresem akredytacji laboratorium analizy:

pH,

substancji organicznej,

makroelementów,

mikroelementów,

metali ciężkich

18. Okręgowa Stacja Chemiczno-

Rolnicza w Gdańsku Dział Laboratoryjny

ul. Na Stoku 48

80-874 Gdańsk

gleba mineralna i organicznaobjęte aktualnym zakresem akredytacji laboratorium analizy:

pH,

substancji organicznej,

makroelementów,

mikroelementów,

metali ciężkich

19. Okręgowa Stacja Chemiczno-

Rolnicza w Gliwicach Dział Laboratoryjny

ul. J. Sowińskiego 26

44-100 Gliwice

gleba mineralna i organicznaobjęte aktualnym zakresem akredytacji laboratorium analizy:

pH,

makroelementów,

mikroelementów,

metali ciężkich

20. Okręgowa Stacja Chemiczno-

Rolnicza w Gorzowie Wielkopolskim Dział Laboratoryjny

ul. św. Jerzego 26

66-400 Gorzów Wlkp.

gleba mineralna i organicznaobjęte aktualnym zakresem akredytacji laboratorium analizy:

pH,

substancji organicznej,

makroelementów,

mikroelementów,

metali ciężkich

21. Okręgowa Stacja Chemiczno-

Rolnicza w Kielcach Dział Laboratoryjny

ul. Wapiennikowa 21

25-112 Kielce

gleba mineralnaobjęte aktualnym zakresem akredytacji laboratorium analizy:

pH,

substancji organicznej,

makroelementów,

mikroelementów,

metali ciężkich

22. Okręgowa Stacja Chemiczno-

Rolnicza w Koszalinie Dział Laboratoryjny

ul. Partyzantów 7-9

75-411 Koszalin

gleba mineralna i organicznaobjęte aktualnym zakresem akredytacji laboratorium analizy:

pH,

substancji organicznej,

makroelementów,

mikroelementów,

metali ciężkich

23. Okręgowa Stacja Chemiczno-

Rolnicza w Krakowie Dział Laboratoryjny

ul. Kołowa 3

30-134 Kraków

gleba mineralnaobjęte aktualnym zakresem akredytacji laboratorium analizy:

pH,

makroelementów,

mikroelementów,

metali ciężkich

24. Okręgowa Stacja Chemiczno-

Rolnicza w Lublinie Dział Laboratoryjny

ul. Sławinkowska 5

20-810 Lublin

gleba mineralna i organicznaobjęte aktualnym zakresem akredytacji laboratorium analizy:

pH,

makroelementów,

mikroelementów,

metali ciężkich

nawozy naturalne, organiczne, organiczno-mineralne, komposty, środki wspomagające uprawę roślinobjęte aktualnym zakresem akredytacji laboratorium analizy:

makroelementów,

mikroelementów,

metali ciężkich

25. Okręgowa Stacja Chemiczno-

Rolnicza w Łodzi Dział Laboratoryjny

ul. Zbocze 16A

92-003 Łódź

gleba mineralna i organicznaobjęte aktualnym zakresem akredytacji laboratorium analizy:

pH,

substancji organicznej,

makroelementów,

mikroelementów,

metali ciężkich

26. Okręgowa Stacja Chemiczno-

Rolnicza w Olsztynie Dział Laboratoryjny

ul. Kołobrzeska 11

10-444 Olsztyn

gleba mineralna i organicznaobjęte aktualnym zakresem akredytacji laboratorium analizy:

pH,

substancji organicznej,

makroelementów,

mikroelementów,

metali ciężkich

27. Okręgowa Stacja Chemiczno-

Rolnicza w Opolu Dział Laboratoryjny

ul. Oleska 123

45-233 Opole

gleba mineralna i organicznaobjęte aktualnym zakresem akredytacji laboratorium analizy:

pH,

makroelementów,

mikroelementów,

metali ciężkich

28. Okręgowa Stacja Chemiczno-

Rolnicza w Poznaniu Dział Laboratoryjny

ul. Sieradzka 29

60-163 Poznań

gleba mineralna i organicznaobjęte aktualnym zakresem akredytacji laboratorium analizy:

pH,

makroelementów,

mikroelementów,

metali ciężkich

29. Okręgowa Stacja Chemiczno-

Rolnicza w Rzeszowie Dział Laboratoryjny

ul. prof. L. Chmaja 3

35-021 Rzeszów

gleba mineralna i organicznaobjęte aktualnym zakresem akredytacji laboratorium analizy:

pH,

makroelementów,

mikroelementów,

metali ciężkich

30. Okręgowa Stacja Chemiczno-

Rolnicza w Szczecinie Dział Laboratoryjny

ul. Wojska Polskiego 117

70-483 Szczecin

gleba mineralna i organicznaobjęte aktualnym zakresem akredytacji laboratorium analizy:

pH,

substancji organicznej,

makroelementów,

mikroelementów

31. Okręgowa Stacja Chemiczno-

Rolnicza we Wrocławiu Dział Laboratoryjny

pl. św. Macieja 5

50-244 Wrocław

gleba mineralna i organicznaobjęte aktualnym zakresem akredytacji laboratorium analizy:

pH,

substancji organicznej,

makroelementów,

mikroelementów,

metali ciężkich

nawozy naturalne, organiczne, organiczno-mineralne, komposty, środki wspomagające uprawę roślinobjęte aktualnym zakresem akredytacji laboratorium analizy:

substancji organicznej,

makroelementów,

mikroelementów,

metali ciężkich

ZAŁĄCZNIK Nr  2

LABORATORIA REFERENCYJNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 33 ROZPORZĄDZENIA NR 882/2004, ORAZ ZAKRES ANALIZ WYKONYWANYCH PRZEZ TE LABORATORIA

Laboratorium referencyjneAdresPrzedmiot analizZakres analiz
1234
1. Laboratorium w Zakładzie Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczegoul. Władysława Węgorka 20

60-318 Poznań

żywność pochodzenia roślinnego o niskiej zawartości tłuszczu, pasze pochodzenia roślinnegoobjęte aktualnym zakresem akredytacji laboratorium analizy pozostałości środków ochrony roślin
2. Laboratorium Kontroli Genetycznie Modyfikowanych Organizmów

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Radzików

05-870 Błonie

produkty żywnościowe, pasze i komponenty do pasz, rośliny uprawne, nasionaobjęte aktualnym zakresem akredytacji laboratorium analizy obecności modyfikacji genetycznych
3. Laboratorium w Zakładzie Higieny Pasz Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczegoal. Partyzantów 57

24-100 Puławy

paszeobjęte aktualnym zakresem akredytacji laboratorium analizy:

obecności modyfikacji genetycznych,

obecności substancji przeciwbakteryjnych,

dodatków paszowych

4. Laboratorium w Zakładzie Farmakologii i Toksykologii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczegoal. Partyzantów 57

24-100 Puławy

pasze,

żywność pochodzenia zwierzęcego

objęte aktualnym zakresem akredytacji laboratorium analizy: obecności hormonów anabolicznych,

pozostałości pestycydów,

pozostałości leków weterynaryjnych,

dodatków paszowych,

obecności i pozostałości substancji przeciwbakteryjnych

5. Okręgowa Stacja Chemiczno- -Rolnicza w Warszawie Dział Laboratoryjnyul. Żółkiewskiego 17

05-075 Warszawa-

Wesoła

gleba mineralna i organicznaobjęte aktualnym zakresem akredytacji laboratorium analizy:

pH,

substancji organicznej,

makroelementów,

mikroelementów,

metali ciężkich

nawozy naturalne, organiczne, organiczno-mineralne, komposty, środki wspomagające uprawę roślinobjęte aktualnym zakresem akredytacji laboratorium analizy:

substancji organicznej,

makroelementów,

mikroelementów,

metali ciężkich

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261).
2 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 15 czerwca 2016 r. (Dz.U.2016.914) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lipca 2016 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 21 marca 2018 r. (Dz.U.2018.686) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 kwietnia 2018 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 30 maja 2019 r. (Dz.U.2019.1067) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 czerwca 2019 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2021 r. (Dz.U.2021.334) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 marca 2021 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 17 maja 2021 r. (Dz.U.2021.946) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 czerwca 2021 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 20 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.946) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 maja 2022 r.