[Nadawanie stopni służbowych kuratorom zawodowym] - Art. 8. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 8. - [Nadawanie stopni służbowych kuratorom zawodowym] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  8.  [Nadawanie stopni służbowych kuratorom zawodowym]
1. 
Stopnie służbowe nadaje prezes sądu okręgowego na wniosek kuratora okręgowego.
2. 
Wyższy stopień służbowy można nadać po 3 latach wyróżniającej się pracy, od dnia poprzedniego awansu. W szczególnie uzasadnionych wypadkach okres ten może być skrócony.