Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1473 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 września 2015 r.
§  5. Warunek, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 lit. b-e ustawy, uważa się za spełniony, gdy:
1) inwestycja będzie realizowana w zakresie:
a) usług związanych z wydawaniem gier komputerowych określonych klasą 58.21 PKWiU, z wyjątkiem usług licencyjnych związanych z nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych określonych kategorią 58.21.4 PKWiU, lub
b) usług związanych z wydawaniem pozostałego oprogramowania określonych klasą 58.29 PKWiU, z wyjątkiem usług licencyjnych związanych z nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych określonych kategorią 58.29.5 PKWiU, lub
c) usług związanych z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i usług powiązanych określonych działem 62 PKWiU, z wyjątkiem usług instalowania komputerów i urządzeń peryferyjnych określonych kategorią 62.09.1 PKWiU, lub
d) usług przetwarzania danych; usług zarządzania stronami internetowymi (hosting) i podobnych usług; usług portali internetowych, określonych grupą 63.1 PKWiU, lub
e) usług w zakresie audytu finansowego określonych kategorią 69.20.1 PKWiU, lub
f) usług rachunkowo-księgowych określonych kategorią 69.20.2 PKWiU, lub
g) usług centrów telefonicznych (call center) określonych grupą 82.2 PKWiU, lub
h) usług naprawy i konserwacji komputerów i urządzeń peryferyjnych określonych kategorią 95.11.1 PKWiU oraz
2) w związku z inwestycją utworzonych zostanie co najmniej 150 nowych miejsc pracy lub poniesione zostaną koszty kwalifikowane inwestycji o wartości co najmniej 20 mln zł.