Art. 11. - [Obowiązek uzyskania zgody starosty na rozwiązanie stosunku pracy z kombatantem lub inną osobą uprawnioną] - Kombatanci oraz niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.517 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 maja 2021 r.
Art.  11.  [Obowiązek uzyskania zgody starosty na rozwiązanie stosunku pracy z kombatantem lub inną osobą uprawnioną]
1. 
Rozwiązanie stosunku pracy z kombatantem lub inną osobą uprawnioną w okresie 2 lat przed osiągnięciem wieku uprawniającego do wcześniejszego przejścia na emeryturę, o którym mowa w art. 14, może nastąpić po uprzednim uzyskaniu zgody starosty.
2. 
Przepis ust. 1 nie dotyczy osób zajmujących kierownicze stanowiska obsadzane w drodze powołania oraz osób, które spełniają warunki wymagane do uzyskania emerytury, a także rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika.