Art. 34(1). - [Współposiadanie i korzystanie z rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego] - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2809 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lutego 2024 r.
Art.  341 [Współposiadanie i korzystanie z rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego]

Każdy z małżonków jest uprawniony do współposiadania rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego oraz do korzystania z nich w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez drugiego małżonka.