Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1460 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 października 2019 r. do: 6 listopada 2019 r.
Art.  5674 [Postanowienie o zniesieniu separacji]

Postanowienie o zniesieniu separacji sąd wydaje po przeprowadzeniu rozprawy.