Postępowanie o zniesienie separacji na zgodny wniosek małżonków - OpenLEX

Piaskowska Olga Maria, Postępowanie o zniesienie separacji na zgodny wniosek małżonków

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Postępowanie o zniesienie separacji na zgodny wniosek małżonków

Postępowanie o zniesienie separacji na zgodny wniosek małżonków

Postępowanie o zniesienie separacji na zgodny wniosek małżonków

Postępowanie o zniesienie separacji na zgodny wniosek małżonków sąd przewodniczący skład orzekający sąd przewodniczący skład orzekający usuwanie braków formalnych pisma procesowego zwrot wniosku otrzymanie wniosku badanie formalne pisma procesowego wyznaczenie rozprawy przeprowadzenie rozprawy rozpoznanie wniosku małżonkowie małżonkowie orzeczenie separacji upływ czasu złożenie wniosku o zniesienie separacji na zgodny wniosek nieusunięte usunięte nie spełnia wymagań spełnia wymagania

Krok: orzeczenie separacji

Separacja może zostać orzeczona zarówno na zgodny wniosek obojga małżonków (w postępowaniu nieprocesowym), jak i na wniosek jednego z nich (w postępowaniu procesowym). Natomiast zniesienie separacji możliwe jest jedynie na zgodny wniosek małżonków.

Patrz także schematy:

Postępowanie w sprawie o separację na zgodny wniosek małżonków.

Wyrokowanie w sprawach małżeńskich,

a także zawarte w tym schemacie odwołania.

Krok: upływ czasu

Po orzeczeniu separacji, wspólne relacje małżonków mogą ulec poprawie i wówczas mogą oni zechcieć znieść orzeczoną separację.