Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.57.502

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 marca 2004 r.
Art.  62.

Prokura może być udzielona kilku osobom oddzielnie lub łącznie; jednakże nawet w przypadku prokury łącznej oświadczenia, zwrócone do kupca, tudzież doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednej z osób, łącznie ustanowionych.