§ 4. - Kategorie stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego oraz kryteria zaliczania produktu leczniczego weterynaryjnego do poszczególnych kategorii stosowania i dostępności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.107.683

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 czerwca 2008 r.
§  4.
Produkt zalicza się do kategorii stosowania, o której mowa w § 3 pkt 1, jeżeli:
1)
zalicza się do kategorii dostępności, o której mowa w art. 23a ust. 1 pkt 2 ustawy;
2)
jest produktem, o którym mowa w § 1 pkt 1 lub 3 lub 4 lub 8;
3)
jest produktem podawanym w celach leczniczych, zgodnie z art. 65 ust. 2 i art. 69 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.