Art. 69. - Ochrona zdrowia zwierząt oraz zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt. - Dz.U.2020.1421 t.j. - OpenLEX

Art. 69. - Ochrona zdrowia zwierząt oraz zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1421 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 sierpnia 2022 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  69. 

(uchylony).