§ 3. - Informacja o opłatach i dofinansowaniu, związanych ze zbieraniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, oraz wpływach zgromadzonych zgodnie z przepisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1303

Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 2017 r.
§  3. 
Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje informacje, o których mowa w § 1 pkt 1-3, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej.